How to avoid callback hell using promises

callback hell

Written by burczu

  • him

    Dlaczego teraz jest po angielsku?

    • Bartłomiej Dybowski

      why not? 🙂